Home » O_noua_amenda_pentru_incalcarea_RGPD_comunicat_decembrie
 Română | English | Francais

O nouă amendă pentru încălcarea RGPD

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în data de 25.11.2019 o investigație la operatorul Telekom Romania Mobile Communications SA, constatând  următoarele:

  • încălcarea dispozițiilor art. art. 32 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor;
  • încălcarea art. 5 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (UE) 679/2016.

Operatorul Telekom Romania Mobile Communications SA a fost sancționat cu avertisment pentru încălcarea prevederile art. 32 alin. (1) lit. b) și art. 32 alin. (2) din Regulamentul (UE) 679/2016 și cu amendă în cuantum de 9,544.40 lei, echivalentul sumei de 2000 EURO pentru încălcarea art. 5  alin. (1) lit. d) din Regulamentul (UE) 679/2016.

Sancțiunile au fost aplicate ca urmare a unei plângeri prin care se reclama faptul că petentul primește la adresa sa de domiciliu facturi adresate unei alte persoane, client al operatorului, precum și faptul că a semnalat operatorului această situație, dar nu a primit răspuns.

În cadrul investigației, Telekom Romania Mobile Communications SA nu a putut face dovada exactității datelor prelucrate, fapt ce a condus la încălcarea principiului de bază pentru prelucrarea datelor prevăzut de art. 5 alin. (1) lit. d) din RGPD.

Astfel, potrivit art. 5 alin. (1) lit. d) din Regulamentul (UE) 679/2016, „datele cu caracter personal sunt:

d) exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”).”

De asemenea, s-a constatat că operatorul nu a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării confidențialității datelor cu caracter personal, fapt care a condus la dezvăluirea datelor cu caracter personal ale unui client al operatorului prin expedierea pe adresa petentului a unor facturi emise pe numele clientului respectiv.

A.N.S.P.D.C.P.