Home » Opinia nr. 1/2016 a Grupului de Lucru Art. 29
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Opinia adoptată de Grupul de Lucru Art. 29 cu privire la proiectul Deciziei referitoare la un nivel adecvat de protecție oferit de Acordul UE-USA Privacy Shield

Pe data de 13 aprilie 2016, în cadrul Plenarei Grupului de Lucru Art. 29 a fost adoptată Opinia nr. 1/2016 cu privire la proiectul Deciziei referitoare la un nivel adecvat de protecție oferit de Acordul UE-USA Privacy Shield, încheiat de Comisia Europeană, referitor la transferul de date cu caracter personal către Statele Unite ale Americii.

Grupul de Lucru Art. 29 a salutat îmbunătățirile semnificative aduse de „EU-US Privacy Shield” față de Decizia anterioară Safe Harbour,  subliniind că introducerea definirii noțiunilor principale, a unui mecanism de supraveghere a acestui Acord și a prevederilor privind revizuirea  periodică, constituie reale progrese.

În același timp, Grupul de Lucru art. 29 și-a exprimat îngrijorarea față de aspectele comerciale și cele privind accesul autorităților publice la datele transferate în baza acestui Acord, în special cu privire la lipsa menționării principiului stocării limitate a datelor și cu privire la condițiile în care ar avea loc transferul de date din USA către alte state terțe.

De asemenea, a fost salutată măsura stabilirii unui Mediator cu rol de apărare a drepturilor persoanelor fizice, la nivelul Administrației americane, dar au fost exprimate rezerve cu privire la reala independență a acestuia și cu privire la efectivele sale competențe de intervenție.

Reamintim faptul că, în data de 6 octombrie 2015, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a declarat nevalidă Decizia 2000/520/CE a Comisiei Europene, prin care se stabilise că se asigură un nivel adecvat de protecţie în cazul transferului de date cu caracter personal din state membre ale Uniunii Europene către entităţi din Statele Unite ale Americii, ca urmare a adeziunii acestora la principiile Safe Harbour.

Accesarea conţinutul Opiniei Grupului de Lucru Art. 29 se poate realiza în limba engleză.