Home » Precizari ale ANSPDCP
 Română | English | Francais

Comunicat de presă

 

Instituţia noastră are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi cu libera circulaţie a acestor date. Principalele atribuţii ale Autorităţii Naţionale de Supraveghere sunt stabilite prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Autoritatea Naţională de Supraveghere este independentă şi autonomă faţă de orice altă autoritate a administraţiei publice, ca şi faţă de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat.

Autoritatea Naţională de Supraveghere deţine o evidenţă a operatorilor (persoane juridice sau fizice) înregistraţi în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, ce poate fi consultat on-line, la adresa:   

http://www.dataprotection.ro/notificare/cautari.do

Subliniem faptul că Autoritatea Naţională de Supraveghere nu deţine şi nici nu are acces direct la bazele de date gestionate de alte entităţi de drept public (de ex: Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date) sau entităţi de drept privat (de ex: Biroul de Credit SA).

Pentru exercitarea atribuţiilor legale de investigare, Autoritatea Naţională de Supraveghere este abilitată să solicite operatorilor informaţii, documente sau înregistrări referitoare la prelucrările de date cu caracter personal efectuate.

În conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 677/2001, persoanele fizice au posibilitatea de a-şi exercita dreptul de acces, pentru a obţine informaţii cu privire la datele lor personale deţinute de un anumit operator. Acest drept se realizează prin transmiterea unei cereri scrise, datate şi semnate către operator, care are obligaţia de a răspunde în termen de 15 zile.

În caz de nerespectare a acestui drept, persoana vizată se poate adresa cu plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere.

Modelul de plângere este disponibil la adresa:

http://www.dataprotection.ro/?page=Modele_de_plangere.