Home » Procedura_investigatii_proiect_decizie_iulie_2018
 Română | English | Francais

Comunicat de presă

 

În îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin lege, Autoritatea națională de supraveghere a elaborat și supune atenției proiectul unei noi DECIZII privind aprobarea procedurii de efectuare a investigatiilor.

Față de textul proiectului acestei decizii cu caracter normativ pot fi transmise opinii în termen de 10 zile de la afișarea prezentului anunț, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.