Home » regulament 611
 Română | English | Francais

Proiect de decizie

 

În îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege, Autoritatea naţională de supraveghere a elaborat şi vă supune atenţiei proiectul unei noi decizii privind stabilirea formularului tipizat al notificărilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 611/2013 privind măsurile aplicabile notificării încălcărilor securității datelor cu caracter personal în temeiul Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind confidențialitatea și comunicațiile electronice.

Faţă de proiectul acestei decizii cu caracter normativ pot fi transmise opinii în termen de 10 zile de la afişarea prezentului anunţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.