Home » Proiect_decizie_incetare_aplicabilitate_acte_normative
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

În îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin lege, Autoritatea națională de supraveghere a elaborat și supune atenției proiectul unei noi DECIZII privind încetarea aplicabilității unor acte normative cu caracter administrativ emise în aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 25 mai 2018.

Față de textul proiectului acestei decizii cu caracter normativ pot fi transmise opinii în termen de 10 zile de la afișarea prezentului anunț, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.