Home » Reuniunea_Plenarei_Grupului_de_Lucru_Art_29
 Română | English | Francais

COMUNICAT DE PRESĂ

 

În cadrul Reuniunii Plenare a Grupului de Lucru Art. 29 (format din reprezentanţii autorităţilor de supraveghere a prelucrării datelor personale din statele membre ale Uniunii Europene), desfăşurate în perioada 25-26 noiembrie 2014, s-au adoptat Ghidurile de implementare a hotărârii Curţii Europene de Justiţie pronunţate în cauza dintre Google Spain SL şi Google Inc. împotriva Agenţiei Spaniole de Protecţia Datelor şi dlui Mario Costeja Gonzalez, prin accesarea link-ului: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf.

Aceste Ghiduri conţin o interpretare comună şi criterii unitare ce vor fi utilizate în analizarea plângerilor primite de autorităţile naţionale de protecţie a datelor cu caracter personal din statele membre ale Uniunii Europene, în aplicarea Directivei 95/46/EC.

Comunicatul de presă emis poate fi accesat la adresa: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/20141126_wp29_press_release_ecj_de-listing.pdf 

În acest context, precizăm că, în temeiul art. 267 din Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene s-a pronunţat, în cauza C‑131/12, dintre Google Spain SL şi Google Inc. împotriva Agenţiei Spaniole de Protecţia Datelor şi dlui Mario Costeja Gonzalez, în sensul că, pentru respectarea drepturilor prevăzute de art. 12 lit. (b) şi art. 14 primul paragraf lit. (a) din Directiva 95/46/EC (dreptul de intervenţie şi de ştergere), operatorul unui motor de căutare este obligat să elimine de pe lista de rezultate, afişată în urma unei căutări efectuate plecând de la numele unei persoane, linkurile către paginile web publicate de terţi şi care conţin informaţii referitoare la respectiva persoană. În urma acestei hotărâri, Google Inc. a precizat că a efectuat diligenţele necesare pentru a oferi persoanelor vizate posibilitatea de a formula către Google o cerere de ştergere a datelor lor personale, prin accesarea link-ului: https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch

În cadrul aceleiaşi reuniuni, a fost adoptată Opinia nr. 9/2014 privind aplicabilitatea Directivei 2002/58/EC asupra dispozitivelor de amprentare.

Biroul Juridic şi Comunicare