Home » Simpozion_dedicat_Zilei_europene_a_Protectiei_Datelor
 Română | English | Francais

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Simpozionul dedicat celebrării

ZILEI EUROPENE A PROTECŢIEI DATELOR

 

În scopul sărbătoririi Zilei Europene a Protecţiei Datelor, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a organizat Simpozionul cu tema „Protecţia datelor personale ale angajaţilor în relaţiile de muncă”, la Palatul Parlamentului, în data de 28 ianuarie 2016.

La acest eveniment au luat parte reprezentanţi importanţi ai unor ministere, instituţii publice centrale, mediului academic, organizaţii neguvernamentale, confederaţii sindicale şi ai mediului de afaceri, ceea ce ilustrează preocuparea deosebită cu privire la respectarea regulilor de protecţie a datelor personale.

Preşedintele ANSPDCP, doamna Anca Opre, a subliniat, în deschiderea evenimentului, importanţa respectării regulilor de prelucrare a datelor personale în relaţia angajat-angajator, în special a principiului proporţionalităţii şi a asigurării dreptului la informare a salariaţilor, în contextul adoptării recente de către Comitetul de miniştri al Consiliului Europei a Recomandării  (2015)5 privind prelucrarea datelor personale în contextul angajării. Cu acest prilej s-a arătat necesitatea responsabilizării angajatorilor având în vedere accentul deosebit pus şi la nivelul Uniunii Europene în acest domeniu şi care se va concretiza în prima parte a acestui an prin adoptarea Regulamentului privind prelucrarea datelor personale, de directă aplicabilitate la nivelul tuturor statelor membre.

Domnul Petre Lăzăroiu, judecător al Curţii Constituţionale, a reliefat principalele reglementări europene şi naţionale referitoare la protejarea vieţii private şi a datelor personale, precum şi rolul deosebit ce revine Autorităţii de supraveghere în asigurarea unei reale exercitări a drepturilor persoanelor vizate.

În contextul actualei reforme a cadrului normativ european în domeniul protecţiei datelor personale, doamna Irina Alexe, secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, a subliniat preocuparea constantă a acestui minister în asigurarea respectării principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal şi colaborarea deosebită cu instituţia noastră.

Un alt distins invitat, domnul prof. univ. dr. Alexandru Athanasiu ce a reprezentat Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, a adus în atenţia auditoriului principiile statuate de Codul de conduită al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, de natură să protejeze angajaţii în raporturile de muncă.

Implementarea efectivă a regulilor de protecţie a datelor personale la nivelul Ministerului Public a fost prezentată de domnul procuror Ilie Picioruş de la Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar preocupările Oficiului Naţional al Registrului Comerţului de respectare a regulilor de utilizare a datelor au fost subliniate de doamna Silvia Mihalcea, director general.

Interesul deosebit acordat monitorizării angajaţilor în relaţiile de muncă a fost ilustrat de către ceilalţi invitaţi, atât din perspectiva riscurilor implicate de mediul on-line, din punct de vedere tehnic, dar mai ales din perspectivă legală, raportat atât la jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, cât şi raportat la reglementările naţionale, inclusiv cele în materie penală.

În încheierea reuniunii, preşedintele Autorităţii a mulţumit invitaţilor pentru excelentele intervenţii şi a exprimat din nou disponibilitatea instituţiei noastre de intensificare a colaborării cu mediul public şi privat, în vederea asigurării unei efective respectări a dreptului la viaţă privată.

 

Biroul juridic şi comunicare

ANSPDCP