Home » directa_aplicare_a_Regulamentului
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Comunicarea Comisiei Europene cu privire la liniile directoare referitoare la directa aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor începând cu data de 25 mai 2018

În data de 24 ianuarie 2018 Comisia Europeană a publicat Comunicarea către Parlamentul European și Consiliu „Stronger protection, new opportunitie – Commission guidance on the direct application of the General Data Protection Regulation as of 25 May 2018”, cu privire la liniile directoare referitoare la directa aplicare a Regulamentului General privind Protecția Datelor începând cu data de 25 mai 2018. Astfel, așa cum se arată și în conținutul Comunicării, noul cadrul legal va aduce schimbări semnificative pentru persoanele fizice, companii, autorități publice și alte organizații. În acest context, se subliniază faptul că persoanele fizice vor putea beneficia de o mai bună protecție a datelor cu caracter personal și de un control mai bun asupra modului în care le sunt utilizate datele cu caracter personal.

Textul Comunicării Comisiei Europene este disponibil la adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52018DC0043&qid=1517578296944&from=EN.

De asemenea, Comisia Europeană a lansat un ghid online sub formă de întrebări și răspunsuri destinate cetățenilor, întreprinderilor, în special IMM-urilor, și altor organizații. Respectivul instrument online vine în sprijinul părților interesate în vederea pregătirii lor pentru aplicarea Regulamentului General privind Protecția Datelor și a respectării noilor reguli europene în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Ghidul online este disponibil la adresa https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_ro.”