Home » Afisare liste electorale
 Română | English | Francais

COMUNICAT DE PRESĂ


Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a primit o serie de sesizări de la cetăţeni cu privire la faptul că, la alegerile locale din luna iunie 2008, la nivelul unor autorităţi ale administraţiei publice locale au fost afişate listele electorale în afara secţiilor de votare, conţinând codul numeric personal, precum şi seria şi numărul actului de identitate.

Prevederile în vigoare ale Legii nr. 35/2008 stabilesc punerea la dispoziţia alegătorilor pentru consultare a copiei listelor electorale, fără afişarea acestora în afara secţiilor de votare.

Pentru a se asigura respectarea dreptului fundamental la viaţă intimă, familială şi privată, garantat de art. 26 din Constituţie, în special a dreptului la protecţia datelor cu caracter personal protejat de Legea nr. 677/2001, autoritatea de supraveghere a emis în cursul lunii octombrie două recomandări, către Primarul Municipiului Sibiu şi Primarul Comunei Piscu, Judeţul Galaţi, în vederea luării măsurilor necesare pentru consultarea copiilor listelor electorale cu ocazia alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale şi ale alegerilor generale, de fiecare persoană fizică interesată, numai pentru datele proprii, astfel încât să se asigure protecţia datelor cu caracter personal ale terţilor.