Home » Masa rotunda
 Română | English | Francais

Comunicat de presă

 

Pe data de 22 septembrie 2011, reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal au participat la masa rotundă cu tema „Protecţia datelor cu caracter personal şi politicile anti-spam”, organizată de Asociaţia Română de Marketing Direct (ARMAD). 

În cadrul acestui eveniment, s-a abordat problematica prelucrării datelor personale în domeniul marketingului direct, dezbătându-se aspecte privind asigurarea realizării drepturilor persoanelor vizate, privind confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, în contextul evoluţiei tehnologice actuale, raportat la utilizarea pe scară tot mai largă a internetului pentru comunicări comerciale. În acest context, reprezentanţii autorităţii de supraveghere au subliniat necesitatea protejării drepturilor persoanelor vulnerabile (ex: minorii), prin adoptarea de măsuri suplimentare. 

 Cu această ocazie, discuţiile interactive s-au purtat asupra unor situaţii specifice, concrete, în care s-au analizat anumite încălcări ale reglementărilor din domeniu.

Autoritatea de Supraveghere îşi exprimă aprecierea faţă de preocuparea constantă manifestată de ARMAD pentru asigurarea unui nivel corespunzător de protecţie a datelor personale în domeniul marketingului direct.