Home » proiect decizie formulare 2008
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

În îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege, Autoritatea naţională de supraveghere a elaborat şi vă supune atenţiei proiectul unei noi decizii privind modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 din Decizia nr. 60/2006 privind stabilirea unor formulare tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Faţă de proiectul acestei decizii cu caracter normativ pot fi transmise opinii până la data de 14 noiembrie 2008, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.