Home » A.N.S.P.D.C.P. a dispus ca R.A.T.B. să înceteze reţinerea de copii ale respectivelor documente şi să şteargă baza de date deja constituită.
 Română | English | Francais

Comunicat de presă - 06 august 2013

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Anca Opre, a dispus aplicarea unei amenzi contravenţionale în cuantum de 2.000 lei Regiei Autonome de Transport Bucureşti, pentru efectuarea de copii ale actelor de identitate ale elevilor şi studenţilor care solicită eliberarea abonamentelor cu tarif redus. Această faptă constituie contravenţia de „prelucrare nelegală a datelor cu caracter personal”, prevăzută de art. 33 din Legea nr. 677/2001.

În investigaţia realizată s-a constatat că operatorul a scanat şi a reţinut copii ale actelor de identitate şi ale altor documente ce conţineau codul numeric personal al solicitanţilor (de ex: certificat de naştere, paşaport, carte de rezidenţă), cu încălcarea dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 677/2001.

Subliniem că efectuarea de copii de pe documentele care conţin codul numeric personal este interzisă, potrivit prevederilor art. 6 din Decizia nr. 132/2011 a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu excepţia situaţiei în care există o prevedere legală expresă ori când se obţine acordul persoanei respective sau cu avizul aceleiaşi autorităţi. 

În acelaşi timp, în considerarea riscurilor asupra vieţii private a unui număr semnificativ de persoane,Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a dispus ca Regia Autonomă de Transport Bucureşti să înceteze reţinerea de copii ale respectivelor documente şi să şteargă baza de date deja constituită, în termen de 10 zile de la data emiterii Deciziei nr. 68/31.07.2013.

 

Biroul Juridic şi Comunicare