Home » Stire 09.12.2008
 Română | English | Francais

Proiecte de decizii cu caracter normativ


În îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege, Autoritatea naţională de supraveghere a elaborat şi vă supune atenţiei :

  • proiectul deciziei cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate şi la stabilirea unui model de autorizaţie pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate,  în condiţiile art. 9 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată;
  • proiectul deciziei privind aprobarea Clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un operator stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română;
  • proiectul deciziei cu privire la recunoasterea unui nivel de protectie adecvat in cazul prelucrarilor de date cu caracter personal efectuate de operatorii din SUA care au aderat la principiile Safe Harbour.


Faţă de proiectele acestor decizii cu caracter normativ pot fi transmise opinii în termen de 10 zile de la afişarea prezentului anunţ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.