Home » Aderare Schengen
 Română | English | Francais

COMUNICAT  DE  PRESA


   In contextul pregãtirii aderãrii României la spaţiul Schengen, doamna Georgeta Basarabescu - preşedintele Autoritãtii Nationale de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal, însotitã de d-ra Simona Sandru – sef Serviciu Investigatii, s-a aflat, pe data de 2 septembrie 2008, la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Alba.

schengen.jpg

In cadrul întrevederii cu domnul  inspector sef Tudor Grindean  s-au discutat mai multe aspecte privind conditiile de prelucrare a datelor personale la nivelul Inspectoratului de Politie al Judetului Alba, inclusiv cu privire la mãsurile necesare în scopul asigurãrii confidentialitãtii si securitãtii acestora, în concordantã cu dispozitiile normative în domeniu.

Pe parcursul discutiilor, ambii conducãtori au subliniat necesitatea intensificãrii eforturilor în vederea realizãrii exigentelor impuse de aderarea la Conventia pentru aplicarea Acordului Schengen, în perspectiva misiunii de evaluare din domeniul protectiei datelor prognozatã sã se desfãsoare în anul 2009.

Sub acest aspect, mentionãm cã Ministerul Internelor si Reformei Administrative si autoritãtile competente sunt obligate sã adopte mãsuri de securitate în legãturã cu gestionarea si utilizarea Sistemului National Informatic de Semnalãri, care vizeazã controlul accesului la echipamente, a suportului de date, a stocãrii, utilizãrii si accesului la date, precum si controlul comunicatiilor, a introducerii si transportului de date.