Home » Proiect decizie supraveghere video
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

În îndeplinirea atributiilor stabilite prin lege, Autoritatea nationala de supraveghere a elaborat si va supune atentiei proiectul unei noi decizii privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supravegherea video.

Fata de proiectul acestei decizii cu caracter normativ pot fi transmise opinii în termen de 10 zile de la afisarea prezentului anunt, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica.