Home » Reuniuni de informare in judetele Alba si Sibiu
 Română | English | Francais

Comunicat de Presă

 

Reuniuni de informare în judeţele Alba şi Sibiu

În continuarea campaniei de informare la nivel național în sectorul public se vor desfăşura pe data de 29 iulie 2016, în municipiul Alba Iulia şi 30 iulie 2015, în municipiul Sibiu, reuniunile cu tema ”Protecția datelor personale în administraţia publică locală”, evenimente realizate cu sprijinul Instituției Prefectului Județului Alba şi al Instituției Prefectului Județului Sibiu.      

La aceste reuniuni vor fi invitați reprezentanţii autorităţilor publice locale şi a serviciilor deconcentrate ale ministerelor, precum şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice.

Cu acest prilej se vor aborda subiecte de actualitate referitoare la asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal de către operatorii din sectorul public.

Astfel, facem precizarea că, deşi autorităţile publice locale şi cele de la nivel judeţean sunt scutite de obligaţia de notificare pentru prelucrările prevăzute de lege în sarcina acestora (raportat la obiectul de activitate), conform Deciziei nr. 23/2012 a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, totuşi, acestea trebuie să notifice prelucrările efectuate prin utilizarea sistemelor de supraveghere video, în concordanţă cu prevederile Legii nr. 677/2001 şi ale art. 14 din Decizia nr. 52/2012 a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În toate situaţiile, autorităţile publice locale şi cele de la nivel judeţean au obligaţia respectării prevederilor Legii nr. 677//2001, atât aspectul condiţiilor de prelucrare, al confidenţialităţii şi securităţii prelucrărilor, cât şi sub aspectul asigurării exercitării drepturilor persoanelor vizate (dreptul de informare, acces, intervenţie, opoziţie).

De asemenea, acestea sunt obligate să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală conform Ordinului nr. 52/2002 privind cerinţele minime de securitate.